Za Centrum otevřená škola Vás srdečně zve Liba Hendrychová.