Statistika

rok                      registr.čtenáři    z toho do 15 let                           návštěvníci                   výpůjčky

2014             123               44                      1 221             3 091

2013             117               39                      1 052             2 509

2012             111               43                      1 324              2 544

2011             118               44                      1 416              2 840