Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů  
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek

dospělí 50,- Kč

studenti 40,- Kč

děti 20,- Kč

Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 50,- Kč
2. upomínka  
Ztráta knihy cena knihy + 20,- Kč
Ztráta knihy z VF cena knihy + 50,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.